Synopsis

After undergoing hardships and pressure, a young man finally finds his true self.

Crew and Cast

Director

Hongjia Yang

Jingjing Zou

Yidie Wang

Casting

Ning Pan

Yingzheng Huo      Yao Zhao         Haoran Kang

Yichuang Wang     Houwei Lee       Qing Zhao   

Screenwriter

Jingjing Zou

Director of Photography

Hongjia Yang

Editor

Hongjia Yang

Director | Photographer | Art Director​

  • ins
  • YouTube