Synopsis

A music video of Chaoyuan Deng's new song "Burning Glow"

Crew and Cast

Director

Guohao Huang

Featuring

Chaoyuan Deng 

Production Company

Sakuza

Produced By

Yuwei Wang

Peng Yang

Producer

Danchi Liu

Hongjia Yang

Hongxun Li

Director of Photography

Jing Wang

Director | Photographer | Art Director​

  • ins
  • YouTube